(Nood)opvang voor kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep 

Ook tijdens de meest recente lock down (tot en met 17 januari 2021) werkt de gemeente Waterland samen met kinderopvangorganisaties en scholen om de noodopvang goed neer te zetten.

Scholen en opvang bieden noodopvang aan kinderen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen tijdens de reguliere openingstijden. In principe is de noodopvang voor kinderopvangorganisaties alleen beschikbaar als er (al) een contract is, maar in noodsituaties is het mogelijk dat u contact opneemt met de opvangorganisatie. De organisatie stemt met de gemeente af of er toch een plek geboden kan worden.

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen terecht kunnen bij de noodopvang, indien noodzakelijk. Tegelijkertijd willen wij overbelasting van onderwijs- en kinderopvangpersoneel zo veel mogelijk beperken. Daarnaast willen wij dat het thuisonderwijs zo goed mogelijk gegeven kan worden, zodat achterstanden bij kinderen tot een minimum beperkt worden. Het voorgaande is alleen mogelijk als de groep kinderen die gebruik maakt van de noodopvang zo klein mogelijk is. Wij verzoeken u dan ook dringend goed te overwegen of noodopvang noodzakelijk is of dat opvang in het eigen netwerk mogelijk is. 

(Nood)opvang voor kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

(Nood)opvang is mogelijk voor kinderen in een kwetsbare situatie. Indien nodig, kan uw kind tijdens de contracturen (kinderdagopvang of buitenschoolse opvang) naar de kinderopvang. U kunt hiervoor contact opnemen met uw eigen kinderopvangorganisatie. 
Tijdens schooltijden is de school verantwoordelijk voor de (nood)opvang. Met vragen kunt u terecht bij de school van uw kinderen. 

Waarom gaat de kinderopvang dicht?

De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.
De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Scholen en opvang bieden noodopvang aan kinderen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen tijdens de reguliere openingstijden. In principe is de noodopvang door kinderopvangorganisaties alleen beschikbaar als er (al) een contract is, maar in noodsituaties is het mogelijk dat u contact opneemt met de opvangorganisatie. De organisatie stemt met de gemeente af of er een toch plek geboden kan worden.

Voor overige vragen over kinderopvang verwijzen wij u graag door naar de website van de Rijksoverheid.

FAQ (Nood)opvang voor kinderen

Gedurende deze periode zal het Rijk wederom ouders tegemoet komen voor de eigen bijdrage kinderopvang (KDV, BSO en gastouderopvang) tot het maximum uurtarief. Ouders worden opgeroepen om de kinderopvang door te betalen. Op dit moment wordt aangegeven dat de sluiting duurt tot en met 17 januari 2021.

Mocht uw kind op een andere locatie opgevangen worden dan normaal, dan zal de kinderopvangorganisatie/ school dit met u communiceren. De organisaties streven ernaar om dit zoveel mogelijk binnen dezelfde plaats te doen. Om de medewerkers zo efficiënt mogelijk in te zetten en tegelijkertijd de rust te bieden waar nodig, kunnen organisaties zich genoodzaakt zien deze maatregelen te nemen. Wij vragen u om de kinderen naar de gecommuniceerde locatie te brengen. Mocht dit niet lukken, neem dat contact op met uw kinderopvangorganisatie/ school.

Het is enkel mogelijk om u kind naar de opvang te brengen voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Voor deze uren betaalt u al. Worden er met de kinderopvang en gemeente aanvullende afspraken gemaakt? Dan wordt daarbij ook afgesproken hoe de betaling plaats vindt. 

Helaas is noodopvang enkel mogelijk voor kinderen van ouders die een contract hebben met een kinderopvangorganisatie en het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Mocht u toch een probleem hebben met de opvang van uw kind, neem contact op met uw eigen kinderopvangorganisatie of met het lokale team Jeugd van de gemeente (jeugdconsulenten@waterland.nl). We vragen u wel om zoveel mogelijk in het eigen netwerk naar een oplossing te zoeken.

Via de site van de overheid kunt u kijken of uw werk valt onder een cruciale beroepsgroep.