Woningbouwplannen Kohnstammlocatie Monnickendam

Het college van Waterland heeft een Plan van Aanpak vastgesteld voor de ontwikkeling van de Kohnstammlocatie in Monnickendam. Op deze locatie zou in eerste instantie de brede school gebouwd worden. Nu is een plan ontwikkeld voor het bouwen van woningen (appartementen) die voor één derde  in de sociale huur, één derde in de sociale koop en één derde in de vrije sector worden aangeboden.
 

Korte procedure

Het bestemmingsplan ‘Monnickendam - Brede School Scholeneiland’ laat op deze locatie een gebouw toe voor maatschappelijke doeleinden(o.a. een school). De bebouwingsmogelijkheden staan omschreven als een bouwvlak waar het gebouw in moet passen met een maximale bouwhoogte van 12 m. Wethouder Jean van der Hoeven: “Door bij het ontwerp van het nieuwe appartementengebouw binnen dit bouwvlak en binnen de maximale bouwhoogte te blijven,  is het mogelijk om via een verkorte procedure de functie van het gebouw te wijzigen naar wonen. Hiermee besparen we tijd en kosten ten opzichte van een ‘postzegelbestemmingsplan’ , een procedure die vele maanden langer duurt.”
 

Duurzaam bouwen en wonen

De gemeente heeft vier ontwikkelaars geselecteerd en gevraagd een ontwerp in te dienen. Wethouder Jean van der Hoeven vindt het belangrijk dat er bij de uiteindelijke keuze van het ontwerp nadrukkelijk aandacht is voor stedenbouwkundige kwaliteit en duurzaamheid. “In het Plan van Aanpak van dit project is aangegeven dat deze woningen zo duurzaam mogelijk ontwikkeld moeten worden. Dat wil zeggen dat de woningen zonder gasaansluitingen en met een energiezuinigheid (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0 worden opgeleverd. Hoeveel appartementen er komen  wordt pas duidelijk na indiening van de concept plannen.”
 

Planning

De planning is om uiterlijk augustus van dit jaar het project onder te brengen bij een ontwikkelaar. Deze zal het plan dan verder uitwerken en een aanvraag om omgevingsvergunning indienen. De gemeente maakt zich sterk om in het eerste halfjaar van 2018 te starten met de bouw.