Nieuws

Landelijke storing RDW

08 december 2021

Wij kunnen tijdelijk geen rijbewijzen aanvragen.

Gebruik Chrome of Microsoft Edge voor online aanvragen

02 december 2021

Gebruikt u Internet Explorer of Safari? Dan kan het zijn dat u problemen ervaart bij invullen van een aanvraagformulier.

Meer dan een ton aan duurzaamheidssubsidies aangevraagd

02 december 2021

Bewoners van Waterland hebben sinds juni al 120.000 euro subsidie aangevraagd uit het duurzaamheidsfonds van 325.000 euro.

Transitievisie warmte aangenomen

02 december 2021

De gemeenteraad heeft in november de transitievisie warmte aangenomen.

Gemeentepagina week 48

02 december 2021

In onze wekelijke gemeentepagina leest u het laatste nieuws en onze officiële bekendmakingen.

Input gevraagd over Windmolens in Amsterdam

25 november 2021

Er komen extra windmolens in Amsterdam. Gemeente Amsterdam haalt graag zoveel mogelijk informatie op van alle belanghebbenden, ook Waterlanders. 

Gemeentepagina week 47

25 november 2021

In onze wekelijke gemeentepagina leest u het laatste nieuws en onze officiële bekendmakingen.

Ontwerp voor verbeteren verkeersveiligheid Hoogedijk te Katwoude in concept gereed

23 november 2021

In het kader van de Dijkversterking Polder Katwoude is door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan de gemeente gevraagd om mee te denken over verbetering van de verkeerssituatie

Digitale aanvragen op 23 november vanaf 20.00 uur niet beschikbaar

23 november 2021

Let op: Vanavond vindt er tussen 20.00 uur en 22.00 uur onderhoud plaats aan onze digitale producten op de website.