Wilt u bijdragen aan het sport- en beweegklimaat in gemeente Waterland?

Het kernteam Sport is op zoek naar nieuwe leden. Het kernteam is een initiatief van gemeente Waterland en Team Sportservice om samen met inwoners het sporten en bewegen binnen de gemeente sterker te organiseren en zichtbaarder te maken. Dit doen zij door samen te werken aan een nieuw Sportakkoord.

Een belangrijk doel van het Sportakkoord is de terugloop van ledenaantallen bij verenigingen beperken. Ook gaat het over het aanpakken van vrijwilligersproblematiek, het beweegaanbod aantrekkelijk maken voor alle leeftijdsgroepen en de drempel tot sportaanbieders verlagen en hun zichtbaarheid vergroten.

Wat houdt lid zijn van het kernteam in?
- Vanuit de eigen expertise en ervaringen meedenken over de totstandkoming van gemeentelijk sportbeleid
- Een klankbordfunctie vervullen
- Bijwonen van vergaderingen (gemiddeld eens per zes weken)
- Bestudering van lokale uitdagingen met betrekking tot sport en bewegen
- Advies geven richting de lokale politiek over sport en bewegen

Op dit moment bestaat het kernteam uit zes leden: Rachel Plaggenburg (Team Sportservice), Jaap Zwarthoed (gemeente Waterland), Henk Zeeman (SV Marken), Davinja Straphorst (gemeente Amsterdam), Fred Omvlee (Basketbalvereniging The Monks) en Dries van der Eerden (SDOB). Het streven is een vertegenwoordiging van inwoners vanuit elke kern in Waterland. Bijvoorbeeld mensen vanuit sport(verenigingen), scholen, kinderdagverblijven, welzijn en het bedrijfsleven.

Is uw interesse gewekt?
Neem dan contact op voor meer informatie met Rachel Bakker-Plaggenburg via rplaggenburg@teamsportservice.nl of 06-2787 5582.