Wethouder overhandigt propositie aan de provincie

Foto propositie overhandiging

"Er liggen grote opgaven in de regio op het gebied van bouwen, recreatie, ontwikkeling van natuur, terugdringen van stikstof en ruimte voor agrariërs. Deze propositie laat zien dat wij hiervoor over onze grenzen heen moeten en durven kijken." 

Deze woorden sprak Astrid van de Weijenberg bij het aanbieden van de propositie aan de provincie Noord Holland.  Als wethouder Landschap overhandigde zij samen met burgemeester Hamming van Zaanstad de propositie aan de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk en gedeputeerde Cees Loggen. Het document schetst de ambities en de wijze waarop de acht gemeentes uit Zaanstreek-Waterland dit samen met de Provincie en de MRA kunnen verwezenlijken. Arthur van Dijk is blij met de propositie, want die laat zien dat de gemeenten het samen willen doen, de schouders willen zetten onder het proces en daar de gemeenteraden in mee willen nemen. Gedeputeerde Cees Loggen: “ Het is een goede aanzet voor het gesprek met elkaar.” De propositie leest u hier: PDF Propositie ZaanstreekWaterland.pdf