Wethouder Jelle Kaars treedt af

Jelle Kaars CDA

Wethouder Jelle Kaars (CDA) treedt met onmiddellijke ingang om gezondheidsredenen af. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door de andere wethouders. 

Jelle Kaars was sinds oktober 2017 wethouder en had de volgende portefeuilles; ruimtelijke ordening, bouwprojecten (o.a. Galgeriet), bouw-en woningtoezicht, onderwijshuisvesting, dijkversterking en de omgevingswet.

Jelle Kaars: “ Het spijt me heel erg dat ik op dringend doktersadvies de rit als wethouder niet kan afmaken en de vier jaar niet kan volmaken. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier en inzet mogen meewerken aan prachtige bouwprojecten zoals het Galgeriet, waar een bedrijfsterrein wordt veranderd in een woonwijk met 700 woningen. Maar ook de woningbouw op Marken, de vernieuwbouw van basisschool De Havenrakkers in Broek in Waterland en nieuwbouwplannen voor een mulitfunctionele sporthal in Monnickendam had ik graag verder willen helpen. Op dit moment moet ik het herstel van mijn gezondheid zwaarder laten wegen en Waterland verdient een wethouder die zich voor 100 procent kan inzetten, vandaar mijn keuze. Ik dank de inwoners voor het in mij gestelde vertrouwen, de ambtenaren voor hun tomeloze inzet en de collega’s voor de prettige samenwerking en wens hen veel wijsheid toe in het besturen van onze mooie gemeente Waterland.”

Burgemeester Marian van der Weele: “De collega wethouders en ik vinden het een enorm verlies dat Jelle is genoodzaakt te stoppen als wethouder. Zijn enorme dadendrang om de bouwprojecten die onder zijn hoede waren tot een succes te maken, zullen we erg gaan missen. Veel belangrijker is de gezondheid van Jelle nu hij deze, ook voor hem, moeilijke keuze heeft gemaakt.”