Wet Open Overheid (WOO) als vervanging van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

Per mei is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden als vervanging voor de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Wat is de Woo?

De Woo verplicht gemeenten om informatie zo veel mogelijk openbaar te maken. Dit gebeurt op verzoek, maar de gemeente maakt ook steeds meer informatie actief uit eigen beweging openbaar. Inwoners en geïnteresseerden hebben namelijk recht op dezelfde informatie als de gemeente. Zij moeten dit gemakkelijk kunnen vinden, bijvoorbeeld via internet, persberichten of brochures.

Wat is er veranderd?

Sinds 1 mei 2022 kunt u een Woo-verzoek indienen. Dit stond eerst bekend als een Wob-verzoek. Hiermee vraagt u om informatie voor iedereen openbaar te maken. Informatie wordt dan voor iedereen beschikbaar, tenzij de informatie niet openbaar kan worden, of niet voor iedereen openbaar kan zijn. De redenen hiervoor staan in de Woo.

Hoe vraag ik informatie op?

Heeft u informatie of stukken over een bepaald beleid of besluit nodig? U kunt dan een Woo-verzoek bij ons indienen. Vragen vallen niet onder een Woo-verzoek, uitsluitend documenten. Wanneer u alleen een vraag heeft kunt u contact opnemen met de gemeente.

 

Meer informatie leest u hier : https://www.waterland.nl/product/informatieaanvraag-wet-open-overheid

Handige links
Website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo

Overheid.nl : https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/2022-05-01