Werkzaamheden ondergrondse containers van start in Monnickendam

Zoals eerder aangekondigd worden er in de binnenstad van Monnickendam nieuwe ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor restafval en PMD-afval. Het gaat om drie locaties: de Oudezijdsburgwal/Kermergracht, Bolwerk/Grote kerk en hoek ’t Prooyen / Galgeriet. Vanaf 3 april vinden de eerste voorbereidingswerkzaamheden plaats.

Werkzaamheden
De werkzaamheden houden in het kort in dat betonputten worden ingegraven. Van 3 tot en met 7 april zullen de eerste werkzaamheden, waaronder het verwijderen van de bestrating, plaatsvinden. In de week daarna, van 11 t/m 14 april, worden de betonputten ingegraven. De betonputten worden na plaatsing afgedekt met betonplaten. In deze betonputten kunnen later de ondergrondse containers worden geplaatst. Gedurende de werkzaamheden wordt op alledrie de locaties een tijdelijk parkeerverbod ingesteld, voor parkeren langs de weg en voor een aantal parkeervakken. 

Plaatsing perscontainers
De planning is dat de perscontainers in mei of juni worden geplaatst. Zodra de perscontainers geplaatst en in gebruik zijn genomen, zal de inzameling van zakken (restafval en PMD-afval) stoppen. Uiteraard zullen wij hierover berichten.

Omwonenden
De inwoners voor wie de afvalinzameling gaat veranderen, ontvangen hierover begin mei persoonlijk bericht. Zij kunnen kiezen gebruik te gaan maken van de ondergrondse containers of gebruik te (blijven) maken van mini-containers. Voor het GFT-afval blijft de inzameling ongewijzigd. Uitgezocht wordt of alternatieven op de huis-aan-huis-inzameling van het GFT-afval aangeboden kunnen worden.