Werkbezoek college bij Alliantie Markermeerdijken

Dinsdag is het college van B&W op bezoek geweest bij de Alliantie Markermeerdijken in Katwoude. Onze burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris werden hier door Reijer Baas (Alliantiemanager) geïnformeerd over de versterking van de Markermeerdijken. Zowel over het gehele traject van Hoorn tot aan Durgerdam, als over de nieuwste oplossingen en innovaties en natuurlijk over de dijkversterkingen in onze gemeente.

In Waterland wordt er door de Alliantie op verschillende plekken gewerkt. In de polder van Katwoude is de voorbereidende onderzoeks- en ontwerpfase bijna afgerond, daar wordt in 2023 gestart met het versterken van de dijk. En in en rondom Uitdam is de Alliantie al enige tijd bezig met het versterken van de dijk. Momenteel toetst het HHNK of het dijkdeel tussen Hemmeland en de Nes voldoet aan de landelijke waterveiligheidsnorm. Indien nodig wordt ook hier de dijk versterkt.


Na de informatiebijeenkomst in Katwoude vertrok het college naar Uitdam. Met veiligheidsschoenen aan en een helm op kregen de collegeleden op de kruin van de dijk een verdere toelichting van de Alliantie op de dijkversterkingswerkzaamheden. Hier werd ook de proef voor de vergroening van de nieuwe dijk bekeken. De Alliantie probeert met deze proef in beeld te krijgen hoe de dijk na oplevering weer begroeid raakt, zodat de dijk weer zo veel en zo snel als mogelijk het gebruikelijke groene uiterlijk krijgt.