Wateroverlast buitendijkse gebieden

De harde noordoostelijke wind in combinatie met het hoge waterpeil in het Markermeer hebben er vorige week voor gezorgd dat grote delen van recreatiegebied het Hemmeland, de jachthavens in Monnickendam en Katwoude en Europarcs in Uitdam, onder water zijn komen te staan. De afgelopen week is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) druk bezig geweest om het vele water weg te pompen. 

Burgemeester Marian van der Weele:"Nu het grootste gedeelte van het water is weggepompt en we de contouren van het oorspronkelijke recreatiegebied, de havens en het recreatiepark weer voorzichtig kunnen zien, wordt duidelijk hoe groot de schade is, niet alleen aan het landschap maar ook voor de ondernemers die in dit gebied gevestigd zijn. Op dit moment ben ik in contact met de gedupeerde ondernemers over maatregelen die een dergelijke verrassing in de toekomst eventueel zouden kunnen voorkomen.”

Inmiddels is het Hemmeland weer bereikbaar via de dijk.