Waterlandse samenwerking voor vervanging kademuur Marken

De eerste stap naar de vervanging van de kademuur aan het Zereiderpad op Marken is gezet! 

Woensdag 8 juni ondertekenden wethouder Verkeer Astrid van de Weijenberg namens gemeente Waterland en Jordy Winter namens Van Geemen Grond, wegen en Water de bouwteamovereenkomst. Het bouwteam bestaat uit medewerkers van het Waterlandse bedrijf Van Geemen, waaronder een aantal Markers, en medewerkers van gemeente Waterland welke hun gebiedspecifieke kennis bundelen in de verdere uitwerkingen. De komende tijd worden diverse onderzoeken uitgevoerd, ontwerpen gemaakt en verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. 

De kademuur moet in zijn geheel worden vervangen, hierbij wordt ook de aangrenzende beschoeiing meegenomen. Het bouwteam gaat bij het maken van het ontwerp eerst in gesprek met belanghebbende partijen, zoals de school, de brandweer, hulp & veiligheidsdiensten, omwonenden en de Eilandraad. Hierbij wordt waar mogelijk rekening gehouden met de verkeersproblematiek en eventuele kansen voor verbeteringen die meteen meegenomen kunnen worden.

Wij kijken uit naar een plezierige en constructieve samenwerking in een Waterlands (bouw)team en een mooi eindresultaat.