Waterlandse kinderopvang voor ouders met cruciale beroepen 24/7 geregeld

24 uurs (nood)opvang voor kinderen nu ook geregeld

Ouders met cruciale beroepen kunnen sinds vandaag hun kinderen gratis 24/7 naar een kinderdagverblijf brengen.
Gemeenten Waterland en Landsmeer hebben de handen inéén geslagen en hebben samen met kinderopvangorganisatie Partou geregeld dat de kinderen ook ’s avonds, s nachts en in het weekend worden opgevangen in Landsmeer. Ook ouders met een cruciaal beroep die normaal geen gebruik maken van gewone kinderopvang, kunnen daar nu gebruik van maken. Hotel Volendam (Katwoude) heeft ook haar steentje bijgedragen door het gratis ter beschikking stellen van bedden voor de opvang van deze kinderen.
De reguliere dagopvang van Waterlandse kinderen met ouders met een cruciaal beroep, is al sinds enkele weken goed opgepakt door scholen en opvangorganisaties in de gemeente. De 24 uurs opvang voor Waterlandse kinderen is hier nu aan toegevoegd.
Voor meer informatie kijk op www.waterland.nl/kinderopvang-corona