Waterland zet stap tot reguleren woningbouw

Ilustratie van woningen

De gemeenteraad van Waterland heeft op donderdag 16 december de doelgroepenverordening vastgesteld. Daarnaast is de nieuwe nota grondbeleid goedgekeurd. Zo wordt een mooie stap gezet tot het verder reguleren van de woningbouw in Waterland.

De doelgroepenverordening is een nieuw beleidsinstrument waarin wordt vastgesteld welke doelgroep voor een sociale koopwoning in aanmerking kan komen. Hierdoor ontstaat een basis om ervoor te zorgen dat sociale koopwoningen bereikbaar en behouden blijven voor deze doelgroep.

Doelgroepen

Gekozen is voor mensen die een sociale huurwoning achterlaten en daarnaast starters, met een maximaal (gezamenlijk) inkomen van maximaal € 49.000,- per jaar. Naast de bovengenoemde doelgroepen zijn er aanvullende uitgangspunten vastgesteld. Zo is vastgelegd dat er een zelfbewoningsplicht komt voor sociale koopwoningen en is er een recht van eerste koop voor sociale koopwoningen aan de gemeente op het moment dat bewoners de woning willen doorverkopen.

De sociale huurwoning die mensen achterlaten aan een andere inwoner zorgt ervoor dat de doorstroming wordt bevorderd. Daarnaast bieden de nieuwe uitgangspunten perspectief voor de huishoudens die nét teveel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Wethouder Wonen Ton van Nieuwkerk: “Mooi dat we hiermee een eerste stap kunnen zetten om de woningbouw verder te reguleren. Zo zorgen we ervoor dat starters en mensen met beperkte middelen toch kans krijgen om de woningmarkt te betreden en huizen bovendien voor deze doelgroep behouden blijven.”