Watergangers plantten plukbos

In december is er een plukbos aangeplant door betrokken inwoners uit Watergang. Dit plukbos is beschikbaar voor alle dorpsbewoners en bestaat uit diverse eetbare planten en bomen, waaronder fruit- en notenbomen. Het aanplanten van dit plukbos is een onderdeel van de natuurrijke herinrichting van het speelterrein.

In 2020 begon de herinrichting op verzoek van de inwoners met een nieuw ontwerp, gemaakt door Watergangers zelf, waaronder een landschapsarchitect. In samenspraak met de maaimachinist van de gemeente werd er gekozen voor een minder intensief maaibeleid. In plaats van kort gemaaid gras werd er voortaan aan de randen niet meer gemaaid. Hierdoor ging er lang gras en kruid groeien, waardoor het bodemleven én insecten volop de ruimte kregen.

In 2022 is door de betrokken inwoners van Watergang verder nagedacht over de herinrichting. Naast de hoge bomen aan de buitenkant van het perceel, kon in de ‘binnenring’ een plukbos worden aangeplant. Dit bos is in december door de bewoners aangeplant. Dit jaar gaat de herinrichting verder met de aanleg van een bloemstrook voor insecten.

Gemeente Waterland heeft de beplanting gefinancierd, omdat dit verzoek goed past bij onze Groenvisie. We stimuleren bewonersparticipatie, aantrekkelijk groen én het versterken van de biodiversiteit. Wilt u ook een stuk groen in de buurt adopteren? Dan denken wij graag met u mee. Neem contact op met onze collega Ruud Mooij via: ruud.mooij@waterland.nl.