Voortgang proces Bestuurlijke Toekomst

Gemeente Waterland is in gesprek geweest met omliggende gemeenten over haar bestuurlijke toekomst. De reacties van onze buurgemeenten zijn binnen!

Zoals eerder gemeld bestaat het proces rondom de Bestuurlijke Toekomst van Waterland uit drie fases. In de eerste fase zijn er de denksessies geweest en de twee fase bestond uit het ophalen van reacties van de gemeentebesturen van de ons omringende gemeentes. Die reacties zijn nu binnen en vindt u op onze pagina Bestuurlijke Toekomst.