Voorlopige uitslagen Tweede Kamerverkiezingen gemeente Waterland

De voorlopige uitslagen van de 14 stembureaus en briefpoststemmen in gemeente Waterland zijn hieronder vermeld. Later worden de definitieve uitslagen op www.waterland.nl/verkiezingen bekend gemaakt.

Opkomst

In 2017 was het opkomst percentage 88,7% en in 2021 was het opkomstpercentage 87,3 % (bron: NOS). Er waren in 2021 13.588 stemgerechtigden en er zijn 11.810 geldige stemmen uitgebracht, 18 blanco stemmen en 28 ongeldige stemmen.

*Overige partijen in 2017 waren andere partijen dan de overige partijen in 2021.