Voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022 gemeente Waterland

De voorlopige uitslagen van de 14 stembureaus in gemeente Waterland zijn hieronder vermeld. Dit zijn inclusief de locaties voor vervroegd stemmen. Later worden de definitieve uitslagen op www.waterland.nl/verkiezingen bekend gemaakt.

Partij

Aantal stemmen gemeenteraads-verkiezingen 2018

Percentage van de stemmen 2018

Aantal stemmen gemeenteraads-verkiezingen 2022

Percentage van de stemmen 2022

WaterlandNatuurlijk

1563

16,8

2444

27,3

GROENLINKS

1593

17,1

1671

18,7

CDA

2088

22,4

1613

18,0

VVD

1968

21,1

1357

15,2

D66

1056

11,3

952

10,7

PVDA

1058

11,3

906

10,1

Totaal

9326

100

8943

100

 

Opkomst

In 2018 was het opkomstpercentage 68,4% en in 2022 was het opkomstpercentage 64,95%. Er waren in 2022 13.871 stemgerechtigden en er zijn 8943 geldige stemmen uitgebracht, 35 blanco stemmen en 31 ongeldige stemmen.