Voorkom overlast door fout parkeren

Recentelijk, bij een woningbrand op Marken, is opnieuw gebleken dat geparkeerde auto’s in bochten en op kruispunten ernstige hinder veroorzaken voor hulpdiensten.

Hierdoor ontstaan onoverzichtelijke situaties en wordt doorstroming van het verkeer belemmerd. De bereikbaarheid van het achterliggende gebied wordt daardoor ook heel lastig en dat kan risico’s met zich meebrengen.Een parkeerverbod wordt ingesteld om de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer te waarborgen. Als er auto’s geparkeerd staan op plekken waar een parkeerverbod geldt of op plekken zoals kruispunten (en/of 5 meter vanaf deze kruising), smalle bochten of tegenover uitritten worden voertuigen zonder waarschuwing beboet. In het geval van ernstige hinder kunnen auto’s ook worden weggesleept. Deze wegsleepkosten worden in dat geval verhaald op de eigenaar van de auto.Wilt u overlast en mogelijke boetes voorkomen? Houdt u dan rekening met de regels omtrent parkeren!