Voorbij de zomer: wat komt na Tozo 2?


Na afloop van de regeling Tijdelijke tegemoetkoming Zelfstandig Ondernemers ( Tozo-2) ,per 1 oktober 2020, zullen niet alle zelfstandig ondernemers uit de problemen zijn. Deze zomer bekijkt een werkgroep met onder andere het ministerie van Sociale Zaken met en een groot aantal gemeenten wat er voor deze groep geregeld moet worden en wat de rol van gemeenten is. 

De inzet is te komen tot een werkbaar voorstel voor de periode na Tozo-2. Dat wordt dan door het kabinet besproken als onderdeel van een breder herstelpakket.     

 

Input zelfstandig ondernemers gevraagd


Voor de input van zelfstandig ondernemers stelden het ministerie van SZW en de koepels van ondernemingsorganisaties een korte enquête op. Zelfstandig ondernemers geven daarin aan wat hen helpt om straks (weer) in hun eigen inkomen te voorzien.
Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u uw input leveren voor het herstelpakket na 1 oktober?

 

Vul dan de enquête in via onderstaande link.
https://perspectiefna1oktober.nl