Vervoersverbod in delen van Waterland ivm vogelgriep in Middelie en Zaandijk

Op een kinderboerderij in Zaandijk en op een zorgboerderij in Middelie is vogelgriep vastgesteld. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten om op landelijk niveau de ophok- en afschermplicht in te stellen.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt de locatie in Middelie geruimd en dit geldt ook voor circa 40 risicovogels op de kinderboerderij in Zaandijk die een risico vormen voor de verspreiding voor het virus. 

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rondom de locaties in Zaandijk en Middelie ingesteld. Dit geldt ook voor delen van de gemeente Waterland. Waar dit precies is, is hier te zien: https://data.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html 
Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. 

Hieronder vindt u meer informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2023/11/14/vo...

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/15/vogelgriep-op-kin...