Vervangingsmaatregelen Openbare Verlichting 2021

Het doel is om met duurzame, doelmatige en goed functionerende straatverlichting het nachtelijke zicht in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom, op een voldoende niveau houden.

De gemeente Waterland beheert openbare verlichting in de woonkernen op basis van een beheerplan. 
Het doel is om met duurzame, doelmatige en goed functionerende straatverlichting het nachtelijke zicht in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom, waar dat functioneel nodig is, op een voldoende niveau houden en daarmee de verkeersveiligheid, de sociale controle en de belevingswaarde stimuleren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten en onnodige lichtuitstraling tegengaan om lichthinder naar de omgeving en fauna te beperken. Om maatschappelijke kosten te beperken kiest de gemeente voor zuinige, sobere en doelmatige straatverlichting met uitzondering van de historische kernen waar extra rekening wordt gehouden met het aanzien en de sfeervolle uitstraling naar de omgeving. Voor de beheersbaarheid kiest de gemeente, op enkele uitzonderingen na, voor eenvoudige standaard vormen en een beperking van soorten samenstellingen van masten en armaturen.

Vanwege het noodzakelijke beheer en om energie besparing te realiseren, zullen wij de komende jaren armaturen vervangen worden door LED-armaturen. Dit jaar worden ongeveer 220 armaturen vervangen. Door het gebruik van moderne armaturen met een betere lichtverdeling kunnen soms overbodige lichtmasten worden weggehaald. Een dimfunctie zal worden toegepast waarbij stapsgewijs het lichtniveau en dus het stroomverbruik verlagen. Hiervoor is gekozen omdat het aantal verkeersbewegingen in de late avond en nacht zo laag is dat we in die periode verantwoord energie kunnen besparen en tevens iets doen aan onnodig lichtvervuiling. De gelijkmatige verdeling van het licht op straat blijft vrijwel gelijk terwijl het lichtniveau iets kan toenemen. In 2021 worden de onderstaande maatregelen uitgevoerd:
Groepsgewijs vervangen van armaturen langs:
•    Hogedijk in Katwoude binnen de bebouwde kom (13 stuks).
•    Gehele Binnengouw in Monnickendam (75 stuks).
•    Gehele Buitengouw in Monnickendam (111 stuks). 
•    Fietspad Waterlandse Zeedijk (N518) in Monnickendam (32-13 stuks).
Langs het fietspad aan de Waterlandse Zeedijk, tussen de Cornelis Dirkszoonlaan en de Poelkolkdijk worden de armaturen vervangen door speciaal voor fietspaden ontworpen LED armaturen. Langs het gedeelte buiten de bebouwde kom tot de afslag Poelkolkdijk/Bereklauw worden de lichtmasten om en om verwijderd. Hiervoor is gekozen omdat het verbruik van de huidige lichtmasten hoog is en met de nieuwe LED armaturen de spreiding van het licht verbeterd en het stroom verbruik kan worden terug gebracht. Ook is het gebruik van het fietspad in de late avond en nacht zo laag dat deze aanpassingen te verantwoorden zijn. 

Planning
In de week van maandag 23 augustus starten we met de werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden 4 weken in beslag nemen. De Firma Pilkes Infra voert de werkzaamheden uit. De heer E. Bootsman van de gemeente Waterland begeleid de werkzaamheden. Wanneer u naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de toezichthouder, de heer E. Bootsman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 573 of via de email op evert.bootsman@waterland.nl