Verkiezingen kinderburgemeester van Waterland

Wethouder Astrid van de Weijenberg bij groep 7 op basisschool de Binnendijk

De tien kandidaten voor het kinderburgemeesterschap en de tien kinderjuryleden zijn bekend. Volgende week worden er twee middagen voor de verkiezingen van de eerste Waterlandse kinderburgemeester georganiseerd.

Op woensdag 26 februari krijgen de kinderen een voorbereidende middag met workshops en op vrijdag 28 februari zijn de presentaties van de kandidaten voor de jury. Alle tien basisscholen in de gemeente Waterland doen mee. Iedere school heeft zowel een jurylid als een kandidaat kinderburgemeester afgevaardigd. Na 28 februari weten we wie de eerste kinderburgemeester van Waterland is geworden. Half maart volgt de installatie van de nieuwe kinderburgemeester op de eigen basisschool.

De juryleden zijn

 • Roan Spil van de St Sebastianus
 • Stacy van Dinteren van De Fuut
 • Tijn Nijman van de Blauwe Ster
 • Casijn de Koning van de Havenrakkers
 • Albert Schrijver van de Gouwzee
 • Lucy Rogaar van De Overhaal
 • Duuk Vogel van de Binnendijk
 • Nuna van de Verwondering
 • Elisa van Veen van De Rietlanden 
 • Bela Kok van de H.M. van Randwijkschool

De kandidaat kinderburgemeesters zijn

 • Danica Brouwer van De Gouwzee
 • Thomas Teerhuis van De Rietlanden
 • Amber Roschar van de St Sebastianus 
 • Djeslyn van Soelen van de Fuut
 • Bibi Meister van de Blauwe Ster
 • Fabiënne van der Kwast van de Havenrakkers
 • Hamish Hamelinck van de Binnendijk
 • Jayden van De Verwondering
 • Damian Prijs van De Overhaal 
 • Nina van Vliet van de H.M. van Randwijckschool

Voor meer informatie  www.waterland.nl/kinderburgemeester