Verkeersmaatregelen tijdelijke locatie OBS de Havenrakkers

A.s. maandag wordt de tijdelijke locatie OBS de Havenrakkers in gebruik genomen. Hier leest u meer over de verkeersmaatregelen rondom de school.

Toegenomen drukte door schoolgaand verkeer
Door het schoolgaande verkeer zal het tussen 8:00-8:30 en na 14.15 uur drukker zijn op wegen rondom school.

Gescheiden voorkeursroutes
Om de verschillende verkeersdeelnemers de school veilig te laten bereiken wordt het autoverkeer zoveel mogelijk gescheiden van loop- en fietsverkeer. Zo wordt het loop- en fietsverkeer geadviseerd de school via de Buitenweeren, het Oosteinde en vervolgens de Keerngouw te benaderen terwijl automobilisten gevraagd worden dit via De Vennen en het Oosteinde te doen. Ook wordt de voorrangsregeling hier aangepast: de fietsers van de Buitenweeren krijgen voorrang op de auto’s die op het Oosteinde rijden. We vragen u attent te zijn op deze aangepaste voorrangsregeling en de genoemde wegen zoveel als mogelijk te mijden.

Eenrichtingsverkeer Drs. J. van Disweg en Keerngouw
Om het verkeer veilig af te wikkelen worden automobilisten geadviseerd de school via de noordzijde van de Drs. J. van Disweg te verlaten en via het Roomeinde terug te rijden. Om naleving van de adviesroute te bevorderen wordt op de Keerngouw, van het Nieuwland richting het Oosteinde, verplichtende eenrichting ingesteld.

Aanvullende maatregelen kwetsbare verkeersdeelnemers
Om de kwetsbare verkeersdeelnemers te beschermen worden aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen. Zo worden meerdere ‘SCHOOL’-markeringen aangebracht op het wegdek en ter hoogte van de school twee tijdelijke drempels geplaatst. Tevens wordt de weg in de slinger van de Keerngouw verbreed en is met agrariërs uit de buurt afgesproken dat zij de Drs. J. van Disweg niet gebruiken op momenten waarop school begint en uitgaat.

Plattegrond
Voor de volledigheid vindt uPDF hier een plattegrond met de verkeersmaatregelen erop. Wilt u meer informatie over het 'Verkeersplan OBS de Havenrakkers'? Het hele plan leest u hier.
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Team Verkeer, via 0299 658 585.