Vergaderingen van de gemeenteraad Waterland

In verband met de coronacrisis vinden de raadsvergaderingen in mei digitaal plaats. De eerstvolgende voorbereidende vergadering en raadsvergadering vinden plaats op donderdag 28 mei. Wilt u inspreken bij een vergadering, dan kunt u zich melden bij de griffie. In samenspraak kijken we dan naar een passende manier van inspreken.

Ook de fractievergaderingen vinden digitaal plaats. Hieronder vindt u de data, voor zover bekend, waarop de verschillende fracties vergaderen, en de contactgegevens per fractie. 

Fractie Datum fractievergadering Contact
CDA Neem contact op met de fractie Simone Boogaard: Simone.boogaard@waterland.nl
VVD Maandag 25 mei Tjeerd Hoekstra: tjeerdi@hotmail.com
GroenLinks Donderdag 21 mei Vincent Koerse: vincent.koerse@waterland.nl of 06-13793494
Waterland Natuurlijk Maandag 25 mei Yvonne Gras: 06-57668506
PvdA Maandag 25 mei Beate Janssen van Raaij: 06-52681010
D66 Donderdag 21 mei  Gerard Meij: 06-46434745