Update voor onze inwoners over de landelijke en regionale aanpak van het coronavirus

In totaal 30 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 19 maart per gemeente: 

  • Edam-Volendam: 3
  • Landsmeer: 3
  • Oostzaan: 2
  • Purmerend: 10
  • Waterland: 7
  • Wormerland: 1
  • Zaanstad:4

  Wat zeggen deze cijfers?

  Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Het landelijk beeld is dat deze cijfers en het  daadwerkelijke aantal besmettingen steeds verder uiteen lopen.
  Sinds de bestrijding van het virus is overgegaan in de ‘mitigatie-fase’ is de zorg volledig gericht op mensen ouder dan 70 en mensen met een zwakke gezondheid. De test (door (huis)arts of ziekenhuis) is er op gericht om hen snel de juiste zorg te kunnen verlenen. De meeste niet-geteste mensen hebben milde griepachtige klachten. Het landelijke advies aan hen is om thuis uit te zieken en de huisarts te bellen als de koorts oploopt tot 38+ en als sprake is van ademhalingsklachten.

  Continuïteit GGD

  Een aantal taken en bijbehorende werkprocessen van de GGD moeten altijd doorgang vinden. Dit zijn werkzaamheden van algemene infectieziektebestrijding, Veilig Thuis en de Jeugdgezondheidszorg. Over de aangepaste werkzaamheden wordt u geïnformeerd via de site van de GGD Zaanstreek Waterland en de social mediakanalen.
  Werkzaamheden van Jeugdgezondheidszorg die doorgaan zijn screening, hielprik en vaccinaties. Dit betreft met name de vaccinaties voor 0-4 jarigen alsook de 22-wekenprik voor aanstaande moeders. Wat betreft de groepsvaccinaties voor 9-jarigen en 13-jarigen, wordt de landelijke afspraak gevolgd om deze uit te stellen met een half jaar. De meningokokken-vaccinaties gaan wel door maar op een andere manier en wel vóór 1 juli 2020. Vanwege de inzet van JGZ-artsen en verpleegkundigen bij de infectieziektebestrijding zijn consulten en afspraken met de JGZ afgezegd. Hierover is uiteraard extern gecommuniceerd en er is veel begrip voor deze maatregel. 
  De werkzaamheden van Veilig Thuis gaan gewoon door. Juist in deze tijd zijn gezinnen, die geconfronteerd worden met fysiek en/of mentaal geweld, extra kwetsbaar. We zien vooralsnog geen toename van het beroep op Veilig Thuis.  
  Verder blijft de GGD ook het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ) inzetten voor kwetsbare burgers die extra aandacht of zorg nodig hebben. Ook het team dat psychosociale hulpverlening uitvoert staat paraat. 

  Tekorten persoonlijke beschermingsmiddelen 

  Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) coronapatiënten. De afgelopen periode is er door kleine leveranties en de hulp onderling de ergste nood opgevangen, maar de situatie is nijpend. Op landelijk niveau wordt er dan ook hard gewerkt om nieuwe voorraden beschermingsmiddelen te realiseren. Zodra er materiaal beschikbaar is, wordt dit op basis van de inventarisatie verdeeld naar waar de nood het hoogst is.   

  Communicatie 

  De landelijke en regionale omgevingsbeelden laten zien dat er behoefte blijft aan meer duidelijkheid ten aanzien van het aantal besmettingen. Daarnaast komen er veel vragen op het gebied van buitenspelen, samenscholing van groepen jongeren en of de overheid niet meer moet sturen op de 1,5 meter afstand in supermarkten. Daarnaast is er ook veel aandacht voor sociale en slimme initiatieven. 
  Wij gaan er vanuit u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd. We houden u op deze wijze regelmatig op de hoogte van de stand van zaken ten aanzien van de aangepaste maatregelen.