Uitnodiging: meedenken over herontwerp Pieter Appelplein in Monnickendam

Het Pieter Appelplein in Monnickendam staat op het programma voor groot onderhoud in 2022.

Hierbij willen wij niet alleen de straat herstraten en ophogen, maar ook de rijbaan en de parkeer-, afval- en groenvoorzieningen in de straat verbeteren. Daarnaast wordt het riool gerenoveerd, komt er een regenwaterriool en word het plein klimaatadaptief ingericht.

Wij willen u graag als bewoner en gebruiker bij het ontwerp betrekken. U bent dan ook van harte uitgenodigd voor de inloopavond op dinsdagavond 19 april 2022 van 18:30 tot 20:00 uur in het gemeentehuis van Waterland gelegen aan de Pierebaan 3 in Monnickendam.

Tijdens de inloopavond presenteren wij ons voorlopig ontwerp en zijn er vanuit de gemeente vertegenwoordigers aanwezig om uw wensen te inventariseren en eventuele vragen te beantwoorden. Mocht u op deze avond verhinderd zijn, maar wel graag bij het ontwerp worden betrokken, dan kunt u contact opnemen met de heer J.J.G. Tenhaeff, bereikbaar per telefoon 06-27 31 72 34 of via de mail op JanJaap.Tenhaeff@waterland.nl. Uw op- en aanmerkingen zijn welkom tot 29 april 2022.

De huidige luchtfoto vindt u PDFhier en de nieuwe schets vindt u PDFhier.  U kunt ook reageren door Microsoft Office documentdit opmerkingenformulier toe te sturen aan de heer Tenhaeff.