Uitbetaling energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 een extra tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten. Deze tegemoetkoming was € 800,- en is nu verhoogd naar € 1300,-.

Inwoners met een bijstandsuitkering hoeven niets te doen. Zij zijn bekend bij de gemeente en krijgen het hen tegemoetkomende resterende bedrag vanzelf. Inwoners die de tegemoetkoming van €800 al eerder ontvingen, krijgen de nabetaling van €500,- uiterlijk 10 oktober uitbetaald. 

Andere inwoners die nog in aanmerking willen komen voor een tegemoetkoming in de energiekosten, kunnen de energietoeslag bij ons aanvragen. Voor vragen rondom de energietoeslag kunt u terecht via ons telefoonnummer: 0299 – 658 600, deze is bereikbaar van: ma t/m do van: 09.00 tot 13.00 uur en per mail: sociaaldomein@waterland.nl.

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.waterland.nl/energietoeslag