Twee sporthallen in gebruik voor aparte zorg patiënten met griepverschijnselen

Sportcomplex De Beuk in Purmerend en het topsportcentrum in Koog aan de Zaan fungeren vanaf heden, vrijdag 20 maart, als tijdelijke huisartsenpraktijk voor patiënten met reguliere klachten en griepverschijnselen.

Deze patiënten komen uit de hele regio Zaanstreek-Waterland. Patiënten bellen eerst hun huisarts en kunnen vervolgens doorverwezen worden naar een van deze twee locaties. Door vanuit één locatie te werken waar altijd de juiste beschermingsmaterialen voorhanden zijn, wordt de toenemende vraag naar huisartsenzorg door het coronavirus efficiënter ingericht. Hier is voor gekozen vanwege de veiligheid van andere patiënten maar zeker ook voor de huisartsen zelf. De huisartsenpraktijken kunnen dan de reguliere zorg blijven leveren en de inwoners de zorg blijven bieden die in deze tijd hard nodig is. 

Marijkehal in Monnickendam was enkele dagen ingericht als tijdelijke huisartsenpraktijk

De afgelopen dagen was de Marijkehal in Monnickendam ook ingericht als zo’n tijdelijke huisartsenpraktijk. Op verzoek van de gezamenlijke Waterlandse huisartsen was deze locatie door de gemeente ingericht als tijdelijke huisartsenpraktijk voor de opvang van patiënten met griepverschijnselen. Al spoedig bleek dat de Marijkehal niet langer nodig was als tijdelijke huisartsenpraktijk na de aanwijzing van de twee andere centrale regionale opvanglocaties. In overleg met de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de gezamenlijke Waterlandse huisartsen is  besloten de Marijkehal per direct weer op te heffen als tijdelijke huisartsenpost.
Een bezoek aan één van de twee tijdelijke huisartspraktijklocaties vindt pas plaats na een telefonische afspraak via de eigen huisarts. Het is niet de bedoeling om op eigen gelegenheid naar de sporthal te gaan. We realiseren ons dat een deel van de patiënten verder moet reizen dan voor een bezoek aan de huisartsenpraktijk in de buurt.