Transitievisie warmte aangenomen

De gemeenteraad heeft in november de transitievisie warmte aangenomen.

Hierin is de globale route uitgezet naar hoe we aardgasvrij willen gaan wonen in de gemeente.
In Waterland kiezen wij voor een praktische invulling: we moeten ergens beginnen en dat doen we nu. 

Hieronder ziet u de warmtevisie van Waterland in twee infographics samengevat.
Deze warmtevisie is mede tot stand gekomen door de input van 1500 inwoners van Waterland die de enquete hierover ingevuld.
De uitkomst van deze enquete vindt u onderaan dit bericht. Tevens vindt u hier een filmpje waarin de warmtevisie wordt toegelicht. 

Bent u geïnteresseerd in de gehele visie en uitgebreide enquete resultaten kijk dan bij punt 12 onder de volgende link:
https://waterland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/3d57b4b7-a170-4...

Transitievisie warmte: 

infographic

infographic 2

 

Resultaten enquete:

 uitkomst enquete Waterland 1

uitkomst enquete Waterland 2

uitkomst enquete Waterland 3

 

Hieronder het filmpje met extra toelichting over de transitievisie warmte: