Tijdelijk parkeerverbod Dorpsstraat 33-36 te Ilpendam

In de week van 22 juni wordt gestart met de werkzaamheden op de Dorpsstraat 35 te Ilpendam. Er worden sloop- sanering- en bouwrijpwerkzaamheden uitgevoerd.

Voor de bereikbaarheid van de locatie wordt ter hoogte van Dorpsstraat 33 t/m 36 overdag (7:00-17:00 uur) een tijdelijk parkeerverbod ingesteld. Op deze wijze kan met name het bouwmaterieel op de bouwlocatie komen. Het meeste materiaal wordt via het water vervoerd en op de Westerweg overgeslagen op vrachtwagens.