Ten Have nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Foto Bas ten Have

Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week Bas ten Have benoemd als nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Waterland.

Als oud-wethouder van gemeente Waterland en bestuursvoorzitter van WelzijnWonenPlus brengt de nieuwe voorzitter veel expertise met zich mee.

Voorzitter Ten Have: “Ik vind het een hele eer om voorzitter van zo’n belangrijk adviesorgaan te zijn. Het is fijn dat burgers zich op deze manier inzetten om het college te ondersteunen bij het ontwikkelen van maatschappelijk beleid. Hierbij wil ik meteen een oproep doen aan mensen die interesse hebben om (inval) adviesraad lid te worden: ik maak graag kennis met u.”

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat om inwoners te betrekken bij het ontwikkelen van het gemeentelijk beleid voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en (arbeids-)participatie. Naast de nieuwe voorzitter bestaat de raad uit twaalf leden die een bepaalde doelgroep vertegenwoordigen. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W.

Wilt u bijdragen aan integrale advisering over (de uitvoering van) het beleid rond het Sociaal Domein? Stuur dan een mail met motivatie en CV naar: gemeente@waterland.nl onder vermelding van adviesraad Sociaal domein. Hier kunt u de profielschets van een lid van de adviesraad bekijken. De adviesraad vergadert idealiter tien keer per jaar in het gemeentehuis in Monnickendam op dinsdagavond om 20.00 uur.

Kijk voor meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein op: https://www.waterland.nl/adviesraad