Steeds meer producten digitaal aanvragen

U kunt op onze website steeds meer producten digitaal aanvragen waardoor u niet naar het gemeentehuis hoeft te komen.

Dit gaat bijvoorbeeld om wijziging naamgebruik, aanvragen of beëindigen geheimhouding, aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), indienen van een bezwaarschrift en indienen van een bezwaarschrift voor de gemeentelijke belastingen. Daarnaast zijn de digitale aanvragen van de melding openbare ruimte (MOR), verhuizing en emigratie, uittreksel BRP en burgerlijke stand nog eenvoudiger gemaakt. Voor de VOG en uittreksels BRP geldt ook dat er 30% korting wordt gegeven als deze digitaal wordt aangevraagd. Deze zaken kunt u dan plaats- en tijdsonafhankelijk regelen op elk gewenst apparaat (desktop, tablet of telefoon).