Steden die deelnamen aan Eerste Vrije Statenvergadering op 16 mei 2018 bezocht

Woensdag 16 mei 2018 bezochten burgemeester Kolff van Dordrecht en burgemeester Verhoeve van Oudewater de steden die van 19 tot en met 23 juli 1572 deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht.

De steden Dordrecht, Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnickendam en Oudewater worden aangedaan. In elke stad wordt een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572 door de burgemeester ondertekend. Burgmeester Kroon heeft in gezelschap van de heer Rini de Weijze namens Vereniging Oud Monnickendam dit document in Museum De Speeltoren ondertekend. 

Het belang van de Statenvergadering in 2018

De delegatie vertrok in de vroege ochtend van 16 mei vanuit Dordrecht en deed een voor een de eerdergenoemde steden aan. Ook Delft werd bezocht omdat deze stad in 1572 als eerste de notulen meteen na de Eerste Vrije Statenvergadering heeft ondertekend. De vergadering wordt gezien als een eerste stap op weg naar een onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een vroege voorloper van het huidige Nederland. De Staten van Holland vergaderden bovendien over een tolerantere houding ten opzichte van andere geloven en legde zo een basis voor de hedendaagse vrijheid van geweten en geloof. In elke stad vond een ontmoeting met de huidige plaatselijke burgemeester plaats. Daarbij werd door de burgemeesters een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572 ondertekend. Dit om het belang van de Eerste Vrije Statenvergadering kracht bij te zetten en aandacht te vragen voor vrijheid en tolerantie anno nu. Burgemeester Kroon: “Het is belangrijk om aandacht te blijven vragen voor tolerantie en verdraagzaamheid. Samen met de andere 11 steden willen we hierover met elkaar in gesprek en van elkaar leren. Deze bliksembezoekjes zie ik als een start naar hopelijk een mooi vervolg met meer samenwerking.”

Ondertekening door koninklijk paar

Eerder, op Koningsdag 2015 in Dordrecht, is deze tekst al ondertekend door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij de opening van museum Het Hof van Nederland. Dit museum rond het thema vrijheid is gevestigd in het oude Augustijnenklooster, op de plek waar de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond en waar deze historische gebeurtenis kan worden herbeleefd. Peter Schoon, directeur van Het Hof van Nederland en het Dordrechts Museum, reisde ook mee met het gezelschap. “In feite is de Eerste Vrije Statenvergadering een ontbrekende pagina in de geschiedenisboeken van ons land. Een belangrijke mijlpaal die notabene in het blad Quest door vooraanstaande historici is uitgeroepen tot de belangrijkste dag uit de geschiedenis.”

Viering en herdenking op 19 juli 2018

Burgemeester Kolff heeft zijn collega's ook persoonlijk uitgenodigd om op 19 juli 2018 bij de viering en herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht aanwezig te zijn. De festiviteiten vinden plaats bij museum Het Hof van Nederland en de aangrenzende Kloostertuin.  Dit evenement wordt jaarlijks in Dordrecht gehouden met als vooruitzicht dat het in 2020 450 jaar geleden is dat de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond.