Start bouw gemaal De Poel bij Monnickendam

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) start 17 mei met de eerste werkzaamheden voor de nieuwbouw van Gemaal De Poel.

Vanaf aanstaande maandag 17 mei worden damwanden geplaatst waarbinnen de kelder en de (halve) uitstroomkoker van het nieuwe gemaal gebouwd worden. De damwandplanken zijn ongeveer 15 meter lang. Op het moment van hijsen van de planken die vlak naast de weg worden ingebracht moet het verkeer ongeveer 6 minuten worden stilgezet. Dit zal een aantal malen per dag gebeuren op zowel 20 als 21 mei. Eind juni gebeurt dat nogmaals op 2 dagen om de heipalen van het nieuwe gemaal te hijsen en aan te brengen.

Het aanbrengen van damwanden  gebeurt tijdens reguliere werktijden. Het hoogfrequent trillen en het aanbrengen van palen door middel van heien brengt mogelijk enige geluidshinder met zich mee.

Begin februari zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van gemaal De Poel gestart. In het water van De Poel is natuurcompensatie aangelegd, en de weg N518 tussen Monnickendam en Marken/Uitdam is omgelegd over de voormalige parkeerplaats. Het nieuwe gemaal De Poel is klaar voor een toekomst met meer regenval en grotere periodes van droogte en heeft een grotere verwerkingscapaciteit. Vissen kunnen het gemaal gemakkelijk passeren tussen Waterland en de Gouwzee en het Markermeer.