Sloop leegstaande panden op het Galgeriet

Wethouder van Eijk en Burgemeester van der Weele staan bij Galgeriet
Wethouder Theo van Eijk en burgemeester Marian van der Weele bij sloop Galgeriet

Ten behoeve van de ontwikkeling van het project Galgeriet is het noodzakelijk dat de leegstaande panden op het Galgeriet worden gesloopt. Op 8 november heeft burgemeester Van der Weele hiervoor een officiële sloophandeling verricht.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma I. Deegen & Zoon bv uit Watergang en bestaan uit de sloop van de leegstaande panden met de adressen Galgeriet 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 29, 30, 31, 37 en de oude dienstwoning met adres Hemmeland 1. Afhankelijk van (weers)omstandigheden duurt het werk ongeveer een half jaar. 
De sloopwerkzaamheden kunnen mogelijk voor overlast zorgen, maar geprobeerd wordt dit tot een minimum te beperken. Zo wordt het sloopmateriaal hoofdzakelijk afgevoerd via de kruising Hemmeland – Waterlandse Zeedijk. Het puin wordt zo veel mogelijk gebroken met een mechanische knipschaar en het gebroken puin wordt nat gehouden tegen opwaaiend stof.

Na sloop start bouwrijp maken van het projectgebied 

De sloop is tevens het startsein van de uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de voorbereiding van fases 1, 2  en 3. Wanneer de sloopwerkzaamheden zijn afgerond kan worden gestart met het slaan van de eerste damwanden en het aanbrengen van een dik zandpakket om te grond te laten inklinken. Het resultaat moet een stabiel gebied worden, dat voldoet aan de restzettingseisen van de gemeente. 
Tijdens deze werkzaamheden moeten de bedrijven die nog aanwezig zijn in het gebied bereikbaar blijven en moeten de nutsvoorzieningen van deze bedrijven gewaarborgd zijn.   

Als eerste wordt door Galgeriet BV gestart met het bouwrijp maken van het perceel naast de entree van de jachthaven. Hier ligt een perceel dat bestemd is voor het herplaatsen van een tweetal ondernemers uit het plangebied. De omgevingsvergunning voor bouw van het eerste pand is reeds afgegeven. Om de betreffende bedrijven zo snel mogelijk te kunnen verplaatsen moet dit perceel als eerste bouwrijp worden gemaakt.
 

Burgemeester doet eerste sloophandeling
burgemeester van der Weele verricht eerste sloophandeling