Samenwerkingovereenkomst Planvorming Galgeriet ondertekend

Vrijdag 24 november 2017 is een samenwerkingsovereenkomst over de planvorming van het Galgeriet in Uitgeest ondertekend.

Vrijdag 24 november 2017 is een samenwerkingsovereenkomst over de planvorming van het Galgeriet ondertekend. Namens gemeente Waterland zette portefeuillehouder Jelle Kaars zijn handtekening, namens BPD Ontwikkeling tekende regiodirecteur Harm Janssen en Jan Heeremans ondertekende de overeenkomst namens Hoorne Vastgoed. Met de ondertekening van deze overeenkomst is een vervolgstap gezet in de ontwikkeling van de locatie Galgeriet.

Proces
Portefeuillehouder Jelle Kaars is blij met het sluiten van de overeenkomst. “Het proces om tot ontwikkeling van het Galgeriet te komen bestaat uit verschillende stappen. Eerder is met deze partijen een intentieovereenkomst afgesloten. Het vervolg daarop is het opstellen en ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee maken we concrete afspraken over de ontwikkeling van het gebied. Verder wordt op dit moment hard gewerkt aan de opstelling van stedebouwkundige plannen. Die ontwerpen leggen we op 12 december a.s. tijdens het stadsdebat voor aan inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen. De input van de discussies wordt vervolgens meegenomen bij de uitwerking van het definitieve plan. Ik ga ervan uit dat er op die manier echt een mooi gebied gaat ontstaan waar Waterland trots op kan zijn! ”.

Stadsdebat
Het stadsdebat vindt plaats op 12 december 2017 in het Mirrorpaviljoen aan de Waterlandse Zeedijk in Monnickendam. Vanaf 19.00 uur zijn belangstellenden welkom. Het programma start om 19.30 uur. Verdere informatie volgt binnenkort via onze onze website, de gemeentepagina en social media. In de loop van december verschijnt de volgende editie van de Nieuwsbrief Galgeriet.