Resultaten tevredenheidsonderzoek leden Karmac bibliotheek

In het najaar hebben leden van Karmac Bibliotheek Services gelegenheid gekregen om hun mening over het door hen uitgevoerde bibliotheekwerk te geven. In totaal hebben 388 personen (van de ongeveer 1.250 leden) de enquête ingevuld.

Inmiddels zijn de resultaten bekend. Enkele belangrijke opmerkingen/conclusies zijn:

  • Over het algemeen zijn de respondenten positief over de bibliotheekdiensten van Karmac. Men is vooral zeer te spreken over de klantvriendelijkheid van de medewerkers en over de inrichting
  • Verbeterkansen liggen voornamelijk bij de uitbreiding van het assortiment, de omvang van de collectie en de openingstijden. De bezoekers van de vestiging in Monnickendam zijn vaker ontevreden over het assortiment en de openingstijden. Dit laatste is goed te verklaren omdat deze vestiging zeer beperkt open is en de collectie hier ook het meest is gekrompen in vergelijking met het verleden.
  • In Ilpendam scoort het assortiment en de collectie een onvoldoende. Een verklaring hiervoor is dat in Ilpendam de kleinste vestiging is gerealiseerd.
  • De vestiging op Marken springt er het meest positief uit, gevolgd door Broek in Waterland. In Broek in Waterland is men alleen wat minder te spreken over de openingstijden.

De resultaten uit dit onderzoek zijn gedeeld met Karmac Bibliotheek Services. Karmac gaat aan de slag met de verbeterpunten en bespreekt deze met de medewerkers (vaste krachten en vrijwilligers). Gemeente Waterland werkt op dit moment aan een rapport met daarin conclusies en aanbevelingen voor het toekomstige bibliotheekwerk. Dit wordt in januari aan het college van burgemeester en wethouders gepresenteerd. Zodra hier meer over bekend is volgt nadere informatie.