Reserve stembureauleden gezocht voor 15 maart

Op woensdag 15 maart zijn de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. We zoeken hiervoor reserve-stembureauleden. Het kan voorkomen dat op het laatste moment stembureauleden afzeggen, in dat geval wordt een beroep gedaan op de reserve-stembureauleden. Heeft u interesse? Meld u dan snel aan. Dit kan via verkiezingen@waterland.nl

Wat houdt reserve-stembureaulid zijn in?
Als reserve-stembureaulid dient u beschikbaar te zijn op 15 maart. De inzet van een reservelid gaat altijd in overleg. U kunt zich aanmelden voor een hele dag of een halve dag. Een hele dag duurt van 07.00 tot einde telling, een halve dag duurt van 07.00 – 13.45 uur of van 13.45 uur tot einde telling.

De stembureauvergoeding voor een hele dag als stembureaulid bedraagt 150 euro en voor een halve dag inclusief tellen 100 euro. Daarnaast ontvangt u een maaltijdvergoeding van 20 euro. De vergoeding zal worden uitgekeerd als u daadwerkelijk wordt ingezet.  Er wordt ook voor koffie, thee en frisdrank gezorgd. De afrondende werkzaamheden op de verkiezingsdag in de stembureaus duren naar verwachting tot 23.30 uur.  Als reservelid moet u een verplichte e-learning volgen.

Voorwaarden:
- Je bent op de verkiezingsdag minimaal 18 jaar
- Je bent stemgerechtigd
- Je hoeft niet in gemeente Waterland te wonen

U kunt zich aanmelden als reserve-stembureaulid via www.waterland.nl/aanmelden-stembureaulid-enof-voorzitter of door een mail te sturen aan verkiezingen@waterland.nl