Reinigen en inspecteren Riolering Marken

In de week van maandag 20 juli beginnen wij met het reinigen en inspecteren van de riolering op Marken.

Het betreft de gehele oude kern en de werfjes met uitzondering van de nieuwbouwwijk “Minnebuurt”. Naar verwachting nemen de werkzaamheden circa 4 weken in beslag. Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u door de aannemer geïnformeerd middels een bewonersbrief. Het verkeer ondervindt hoegenaamd geen hinder van deze werkzaamheden. De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer D.Bond,. Telefoon: (0299) 658 669