Rectificatie: periode instellen voetgangerszone op Zuideinde ingekort

De voetgangerszone wordt van 1 mei tot en met 28 augustus ingesteld, in plaats van het eerder gecommuniceerde 29 mei tot en met 28 augustus. 

In de zomerperiode geldt er op zaterdagen een voetgangerszone op het Zuideinde. Dit verkeersverbod is ingesteld om de toeristen en de bezoekers van de winkels op het Zuideinde ruim baan te geven. Dit betekent echter wel dat de bewoners van de Gooische Kaai en van dit gedeelte van het Zuideinde hun auto’s verder weg moeten parkeren en dat er in andere straten meer verkeer rijdt en geparkeerd wordt. De gemeente heeft daarom mede op verzoek van de bewoners en door de vaak hoge parkeerdruk besloten de periode waarop er een voetgangerszone is ingesteld op het Zuideinde te bekorten met twee maanden. De voetgangerszone op het Zuideinde wordt bij wijze van proef dit jaar ingesteld van 1 mei tot en met 28 augustus (in plaats van het eerder gecommuniceerde 29 mei!).

Tussentijds en na afloop wordt er geëvalueerd hoe de verkeerssituatie en het parkeren gaat en wij horen ook graag van u hoe u vindt dat het gaat. Op basis van de evaluatie wordt in 2022 de situatie opnieuw bekeken.

Voor vragen, op- en aanmerkingen en aandachtspunten kunt u contact opnemen met de heer N. Zwaag 0299-658 632 of per mail verkeer@waterland.nl.