Provincie Noord-Holland vraagt inwoners om mee te denken

Alle inwoners van Noord-Holland kunnen vanaf 21 april tot en met 26 mei meedenken over de toekomst van het landelijk gebied.

De provincie vraagt hen in een online inwonersraadpleging hun mening te geven over wat zij belangrijk vinden en hoe zij de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland voor zich zien. De resultaten van de raadpleging worden gebruikt bij het maken van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), het gebiedsplan dat de provincie op 1 juli bij het Rijk inlevert. De raadpleging is in te vullen op raadpleginglandelijkgebied.nl..

Meer informatie: website Provincie Noord-Holland