Oproep voor ZZP’ers en kleine MKB’ers voor focusgroep

In 2025 worden in verschillende steden in Nederland uitstootvrije zones (“zero emissie zones”) voor bestel- en vrachtauto’s ingevoerd, waaronder in Amsterdam, Haarlem, Zaanstad en Hoorn. Vanaf dat moment mogen alleen nog relatief jonge bestelauto’s (minimaal euroklasse 5) en schone vrachtauto’s (minimaal euroklasse 6) de stad in. Per 1 januari 2028 mogen alleen nog uitstootvrije bestelauto’s de zone in, per 2030 alleen nog uitstootvrije vrachtauto’s. 

2025 is al snel. Daarom is er goed gekeken naar de overgangsregeling voor vracht- en bestelauto’s. Er moet voor ondernemers meer tijd zijn om de overstap naar een uitstootvrije bestelauto haalbaar en betaalbaar te houden. Ook houdt de overgangsregeling rekening met de wens om over te stappen op een moment dat je als ondernemer jouw vervoermiddel moet gaan vervangen. Om met name MKB-ondernemers en zzp-ers zo goed mogelijk te helpen in de voorbereiding op deze verandering, wordt een online focusgroep georganiseerd. In de focusgroep kan je als ondernemer aangeven aan welke informatie je behoefte hebt en waar je nog tegenaan loopt. Zo kan de informatie over uitstootvrije zones verbeterd worden en kan de invoering in samenspraak met u gerealiseerd worden.

De focusgroep vindt plaats op 27 oktober van 19:00 tot 21:00. 

Aanmelden gaat via de volgende link: Aanmelden