Oproep verenigingen: inzameling oud papier

In gemeente Waterland wordt een groot deel van het oud papier door verenigingen en stichtingen opgehaald. In ruil hiervoor krijgen zij een financiële vergoeding op basis van de ingezamelde hoeveelheid. In Monnickendam en Katwoude is er plek voor een nieuwe vereniging of stichting om deze taak op zich te nemen. Heeft uw vereniging of stichting wellicht belangstelling om de inzameling van oud papier in Monnickendam en Katwoude op zich te nemen?

Meer informatie:

Momenteel verzorgt een aannemer van de gemeente de inzameling. Het inzamelgebied is verdeeld in twee ‘wijken’. In elke ‘wijk’ wordt om de week op woensdag(avond) oud papier en karton ingezameld. Het is mogelijk om de inzameling voor beide wijken te doen, of voor één van de wijken. Ook is een andere ophaaldag of -tijdstip bespreekbaar.

Uiteraard is het inzamelen van oud papier niet vrijblijvend, want inwoners rekenen hierop. Het vergt inzet vanuit de club en haar vrijwilligers. Daartegen staat een interessante klus en een mooie beloning waarmee de clubkas gevuld kan worden.

Heeft u wellicht interesse en wilt u hier meer over weten, bijvoorbeeld over de vergoeding? Neem dan contact op met onze beleidsmedewerker afval, via afvalstoffen@waterland.nl