Oproep innemen standplaats Broek in Waterland

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 is voor het innemen van een standplaats een standplaatsvergunning nodig. In de “Beleidsregels standplaatsen gemeente Waterland 2016” staat opgenomen op welke locatie een standplaats mag worden ingenomen en hoeveel standplaatsen zijn toegestaan.

Ook een standplaats innemen?

Op het parkeerterrein Nieuwland in Broek in Waterland mogen vijf standplaatsen voor de verkoop van producten worden ingenomen. Op dit moment zijn de standplaatsen tot 15.00 uur gevuld. Het is echter ook mogelijk om vanaf  15.00 tot 21.00 uur op deze locatie een standplaats in te nemen.  Inmiddels hebben wij een aanvraag om vanaf 15.00u een standplaats in te nemen, ontvangen.

Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Gaat u dan de pagina "standplaats" vraag een vergunning aan. Om uw aanvraag in behandeling te nemen,  hebben wij de volgende stukken nodig:

  • Een compleet ingevuld en ondertekend aanvraagformulier “standplaatsvergunningen”
  • Recent uittreksel Kamer van Koophandel.

Uit het totaal aantal gegadigden wordt geloot wie in aanmerking komt voor een standplaats. Alleen aanvragen die uiterlijk 6 december 2019 compleet zijn ingediend, komen in aanmerking voor loting. Over de datum van loting wordt u vooraf geïnformeerd.

Vragen?

Heeft u vragen over het aanvragen van een standplaatsvergunning of over de procedure? Neemt u dan contact op mrt Anneke Martens van gemeente Waterland via telefoonnummer (0299) 658 539 of via e-mail anneke.martens@waterland.nl.