Op naar een rookvrije generatie!

Afgelopen oktober is het eerste rookvrije speeltuintje in Waterland gerealiseerd, een eerste stap in de richting van een rookvrije generatie.

Eén van de ambities uit het Preventieakkoord is om een rookvrije omgeving te creëren voor alle inwoners van Waterland. Daarom ziet u vanaf nu bij bijna alle speeltuinen de blauwe borden staan om u erop te wijzen dat spelende kinderen de kans moeten krijgen om volledig rookvrij te kunnen opgroeien.

Naast de speeltuinen willen wij dat alle andere openbare plekken in de gemeente een rookvrije omgeving worden. Bent u betrokken bij een sportclub, kinderboerderij of andere openbare plek en helpt u graag mee aan een rookvrije generatie? Kijk dan op: www.rookvrijegeneratie.nl/wat-jij-kunt-doen/