Ontwerp voor verbeteren verkeersveiligheid Hoogedijk te Katwoude in concept gereed

In het kader van de Dijkversterking Polder Katwoude is door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan de gemeente gevraagd om mee te denken over verbetering van de verkeerssituatie van de Hoogedijk te Katwoude. HHNK is wegbeheerder van het deel van de weg buiten de bebouwde kom en de gemeente is wegbeheerder van het deel binnen de bebouwde kom.

Aan het begin van dit jaar zijn wensen en suggesties van de bewoners opgehaald voor de verkeersinrichting van de Hoogedijk. Deze wensen zijn, indien mogelijk, uitgewerkt in het concept ontwerp. Het conceptontwerp is besproken met de verkeerskundige van de politie en wordt nog voorgelegd aan de vervoersregio Amsterdam (VRA) en de fietsersbond (regionale fietsroute).

Bekijk het ontwerp: Inventarisatie en aanbevelingen maatregelen verkeersveiligheid Hoogedijk Katwoude
Bekijk de overzichtstekening.

We zijn erg benieuwd wat u van het ontwerp vindt. U kunt uw vragen/wensen/suggesties aan ons laten weten door:

Uw reactie op het ontwerp te mailen naar gemeente@waterland.nl met als onderwerp: Verkeerssituatie Katwoude t.a.v. cluster beheer.  

U kunt uw reactie tot maandag 20 december 2021 bij ons aangeven.  

Inloopspreekuur 2 december 2021

Geeft u liever live uw reactie? Of heeft u moeite met de informatie vanaf de website? Dan kunt u naar het inloopspreekuur komen op donderdag 2 december van 16:00 – 18:00 in het Dorpshuis, Hoogedijk 27 in Katwoude.

Corona maatregelen:

Hiervoor graag van tevoren een afspraak maken via polderkatwoude@hhnk.nl. Zo voorkomen we dat er te veel mensen tegelijk aanwezig zijn. De organisator (HHNK) zal bij de deur naar uw QR-code te vragen.

Wat doen wij met de reacties?

We verzamelen alle reacties en bekijken of we de wensen/suggesties mee kunnen nemen in het definitieve ontwerp. Als dit mogelijk is verwerken we het in de tekeningen. Als dit niet mogelijk is geven we in een reactie aan waarom iets niet kan of hoe het anders kan. Gezien de vele diverse verkeersdeelnemers in de polder kunnen we niet alle wensen overnemen en moeten we hierin keuzes maken met als duidelijk einddoel: een verkeersveilige polder.