Onderzoek in de ondergrond naar aardwarmte

In de gemeente wordt tussen 24 juni en 19 juli 2021 seismisch onderzoek uitgevoerd.

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Hieronder vindt u uitleg over de werkzaamheden, waar het gebeurt in de gemeente Waterland én antwoord op de meest gestelde vragen.

Voor nog meer informatie kunt u terecht op: https://scanaardwarmte.nl/ of mailen naar info@scanaardwarmte.nl.

Werkzaamheden in Waterland

plattegrond werkzaamheden

(De werkzaamheden volgens de doorgetrokken lijn zijn van Noord naar Zuid en de gestippelde lijn van Oost naar West)

 

Hoe?
Het onderzoek verloopt in fasen:

1.            In de eerste fase wordt de lijn uitgezet door landmeters. Zij plaatsen piketpalen op de plekken waar wordt geboord. Tegelijkertijd worden ook grondmicrofoons geplaatst, zogenaamde geofoons;
2.            De boorploeg gaat daarna aan de slag. Zij maken iedere 60 meter een gat van 20 meter diep en met een diameter van 8 centimeter. Onderin het gat wordt een seismische lading geplaatst en daarna wordt het gat gedicht met zwelklei;
3.            Vervolgens komt de schietmeester die de ladingen tot ontploffing brengt. Dit kan gepaard gaan met een doffe plof of trillingen;
4.            Daarna worden alle spullen uit het veld gehaald en opgeruimd.

Door de seismische lading te laten ploffen, worden in de ondergrond geluidsgolven opgewekt. Deze golven weerkaatsen tegen aardlagen tot op een diepte van 6 kilometer. De weerkaatsingen worden opgemerkt door de geofoons. En op die manier wordt meer bekend op welke diepte aardlagen zitten in de ondergrond.

Meest gestelde vragen

 • Is het gevaarlijk? Zijn er risico’s?
  Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol toegepast in Nederland. In precies vergelijkbare werkzaamheden eerder dit jaar is geen schade of overlast gemeld.
 • Wordt alles weer opgeruimd?
  Ja, de werkzaamheden duren maximaal een aantal weken en alles wordt opgeruimd. Na het onderzoek is er niks meer te zien van de werkzaamheden.
 • Wat is aardwarmte?
  In (diepere) aardlagen zit van nature warm water tussen gesteente en zandlagen. Hoe dieper, hoe warmer. Dit is een natuurlijke energiebron die kan worden opgepompt.
 • Wordt hier geboord in de grond naar aardwarmte?
  Nee, SCAN is een landelijk verkennend onderzoek van de rijksoverheid dat de ondergrond in kaart brengt voor aardwarmte om nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Aardwarmtewinning vormt geen onderdeel van SCAN
 • Hoe lang duurt dit?
  Het opwekken van de geluidsgolven duurt max een uur.
 • Ik heb iets gevoeld/gehoord, wat is dat?
  In de periode van 24 juni tot en met 19 juli 2021 en van 23 tot 27 augustus 2021 zou dit een onderdeel van de werkzaamheden in de ondergrond voor aardwarmte kunnen zijn geweest. Er zijn/worden in het gebied in een zo recht mogelijke lijn om de 40 tot 100 meter gaten gemaakt in de bodem met een diameter van 8 centimeter en maximaal 40 meter diep. In deze gaten is een kleine seismische lading gedaan. Het gat is helemaal afgedicht met klei en daarna is de stof tot ontploffing gebracht. Als u dichtbij de bron zou staan zou u hiervan een doffe plof kunnen horen en mogelijk een trilling kunnen ervaren.