Nieuws

Wijzigingen noodverordening

29 april 2020

De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde. De belangrijkste elementen en wijzigingen lichten we hieronder kort toe.

Insectenhotel geplaatst in Zuidervestingstuin

28 april 2020

Begin 2019 werd een vrijwilligersgroep opgericht om het verwaarloosde bosje naast de Joodse begraafplaats (tussen de rotonde en de Vesting) in Monnickendam op te knappen.

Maatregelen corona verlengd

22 april 2020

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland.

Oproep om verdachte situaties bij zendmasten te melden

21 april 2020

De afgelopen weken heeft u ongetwijfeld via de media vernomen dat er op diverse plaatsen in het land sabotage is gepleegd c.q. brand is gesticht bij zendmasten.

Gemeente Waterland sluit parkeerterreinen af en Marken is niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer

16 april 2020

Op verzoek van de gemeente Waterland heeft de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een aanwijzingsbesluit genomen om parkeerterreinen af te sluiten en geen gemotoriseerd verkeer (met uitzondering

Vergaderingen van de gemeente Waterland

15 april 2020

Door de coronacrisis vinden er momenteel geen voorbereidende en raadsvergaderingen plaats.

Wijziging inzameling oud-papier Oranjewijk, Monnickendam.

14 april 2020

In verband met het Coronavirus is de inzameling oud papier op de donderdag door vrijwilligers van Olympia/ Conbrio tijdelijk stopgezet. Voorlopig neemt de gemeente dit over.

Trailerhelling Monnickendam gesloten

10 april 2020

I.v.m. de verwachte drukte is besloten om de trailerhelling aan het Galgeriet te sluiten van zaterdag 11 april t/m maandag 13 april.

Gemeente Waterland sluit met Pasen toegangswegen voor motoren en parkeerterreinen af

09 april 2020

Op verzoek van de gemeente Waterland heeft de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een aanwijzingsbesluit genomen om dit paasweekend sommige toegangswegen van Waterland af te sluiten voor motoren.