Nieuws

Gemeentepagina week 4

25 januari 2024

In onze wekelijke gemeentepagina leest u het laatste nieuws en onze officiële bekendmakingen.

Uitbreiding opvangcapaciteit vluchtelingen in Van der Valk Katwoude

24 januari 2024

Het college van de gemeente Waterland kondigt aan dat 23 extra kamers in Hotel Van der Valk Katwoude beschikbaar worden gesteld voor de opvang van vluchtelingen.

Piek in vraag naar nieuwe paspoorten en identiteitskaarten

23 januari 2024

In 2014 waren paspoorten voor het eerst tien jaar geldig. Voor die tijd was dit slechts vijf jaar.

Monumenten- en welstandscommissie heet voortaan Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

18 januari 2024

Het instellen van een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is verplicht onder de nieuwe Omgevingswet.

Gemeentepagina week 3

18 januari 2024

In onze wekelijke gemeentepagina leest u het laatste nieuws en onze officiële bekendmakingen.

Denk mee over tijdelijke woningbouw in Waterland

17 januari 2024

In ons collegeprogramma hebben wij de ambitie opgenomen het woningaanbod in Waterland te vergroten met 2000 woningen.

Voorwaarden duurzaamheidsfonds worden momenteel aangepast

15 januari 2024

Ook dit jaar komt er weer subsidie beschikbaar voor duurzame maatregelen. De voorwaarden om hier aanspraak op te kunnen maken, worden dit jaar aangepast.

Rekenkamercommissie biedt onderzoek duurzaamheid en energiearmoede aan de gemeenteraad aan

11 januari 2024

De rekenkamercommissie van gemeente Waterland heeft onderzoek gedaan naar het beleid van gemeente Waterland om duurzaamheid onder haar inwoners te stimuleren en energiearmoede teg

Gemeentepagina week 2

11 januari 2024

In onze wekelijke gemeentepagina leest u het laatste nieuws en onze officiële bekendmakingen.

Update hoogwaterstand

08 januari 2024

Vanavond rond 21.00 uur wordt opnieuw een hoogtepunt van het waterpeil verwacht vanwege de aanhoudende noordoostenwind.