Nieuwjaarswens college van B&W

Lees hier de nieuwjaarswens van het college van B&W voor 2022:

 

Foto van collegeleden

Beste Waterlanders,

De nieuwjaarsbijeenkomst kan helaas geen doorgang vinden vanwege de COVID maatregelen. We willen u als college via deze weg een heel goed en gezond 2022 wensen!

Een jaar waarin u een nieuwe gemeenteraad gaat kiezen in maart! Het jaar waarin de plannen voor het Galgeriet weer meer gestalte gaan krijgen. We ons weer volop inzetten voor de zorg voor mensen die dat nodig hebben.

En ook weer een jaar waarin we de mooie initiatieven van vrijwilligers willen ondersteunen.

En zoveel meer in samenwerking met u!

Naast gezondheid wensen we u heel veel geluksmomenten in 2022!

 

Het college van burgemeester en wethouders